O НАМА

Полиморф је колектив основан 2013. године на Новом Београду, који делује у областима индустријског и графичког дизајна, скулптуре, уметничке инсталације, стрит арта и сценографије, фокусирајући се на урбане интервенције стварањем друштвено и еколошки одговорних уметничких дела, инсталација и производа.

Полиморф се константно развија и расте, а тиме се наша стратегија и приступ окружењу у којем стварамо мења, па поред уметничког деловања настојимо да планирамо пројекте којима ћемо подстицати и организовати активности у области културе, едукације, екологије као и симбиозе уметника и неуметника у заједничком практичном раду.

Полиморф настоји да служи као организација која ће омогућавати услове за стварање нових уметничких дела и промовисање истих, и као платформа за стварање нових културно-уметничких дешавања са намером да афирмише Нови Београд као место културног и друштвеног развоја.

ПОЛИМОРФ
Милутина Миланковића 130,
Нови Београд 11070