ПРОЈЕКАТ
Лотос

ЛОКАЦИЈА

”Дев9т” фестивал, Београд

”Егзит” фестивал, Нови Сад

ДАТУМ

Јул 2019

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Полиморф

ПРОДУКЦИЈА

Полиморф

Инсталација ”Лотос” је производ сарадње између фондације ”ReCan” у оквиру компаније ”Ball” која је највећи произвођач лименки у свету и колектива ”Полимоф”, са циљем подизања свести о рециклажи лименки али и рециклажи уопштено. ”Лотос” је инсталација која својом естетиком и позивом на интеракцију упућује на рециклажу. Убацивањем лименке у ”Лотос” окида се микропрекидач који шаље сигнал процесору а термоштампач штампа препрограмирану поруку. На тај начин ова интерактивна инсталација анимира посетиоце фестивала да не бацају празне лименке, већ да рециклирају, а од цвета који симболизује мудрост ће као захвалност добити поруку.

ЛОКАЦИЈА

”Дев9т” фестивал

ДАТУМ

Јул 2019

Убаци лименку и добићеш порукицу!

ЛОКАЦИЈА

”Егзит” фестивал

ДАТУМ

Јул 2019

Пикселата и Лотос удружених снага на ”Егзит” фестивалу.

ЛОКАЦИЈА

”Дев9т” фестивал

ДАТУМ

Јул 2019

Убацивањем лименке у Лотос окида се микропрекидач који шаље сигнал и штампа порукицу